Jan Haarhuis

Op 9 mei 1950 werd Jan Haarhuis geboren in Geesteren, Overijssel. Tijdens zijn jonge jaren deed hij een elektrotechnische opleiding en werkte hij in de elektrotechniek. Toen hij trouwde ontstond de mogelijkheid om bij een oom een melkveebedrijf voort te zetten. De locatie van dit bedrijf was de plek in Agelo waar Haarhuis Generatoren nog steeds gevestigd is. Naast het werk op de boerderij verzorgde Jan ook veel installatiewerk.

Een prachtig uitzicht van boven

Jan Haarhuis had in die tijd een bijzondere hobby, hij vloog namelijk graag in een Cesna over Twente. Tijdens één van de vele vluchten viel hem iets op. Alle dorpen en steden werden groter, maar de stroomvoorziening bleef achter. Op boerderijen rondom zijn woonhuis viel hem daarnaast op dat de regelmatige stroomuitval veel ellende veroorzaakte. Een kostbare zaak, want de koeling van de melktank viel dan weg en duizenden liters gingen verloren.

Van idee tot bloeiende onderneming

Deze voorvallen maakte de ondernemer in Jan wakker en dat leidde tot de aankoop van een eerste aggregaat. Toen nog met een ombouw van hout. Er kwam steeds meer interesse voor dit aggregaat, van de lokale boeren en voor extra capaciteit bij feestjes. In 1992 volgde de inschrijving bij de KvK. Midden jaren ’90 groeide het aantal aanvragen en vanaf begin 2000 begon de capaciteit én het personeel te groeien. Dat zette door met een grote personeelsuitbreiding in 2004. Haarhuis Generatoren B.V. heeft inmiddels (anno 2015) een vast gemotiveerd team met 17 personeelsleden.

Haarhuis Generatoren B.V.